Førsteklasses nordiske analyser

Pangea Property Partners har et nordisk analyseteam som løpende følger utviklingen i markedet. Analysevirksomheten støtter selskapets rådgivende virksomhet og gir våre kunder veiledning i viktige beslutninger.

Vi publiserer en rekke rapporter og har tilgang til omfattende markedsdata. Det som gjør oss unike, er blant annet at vi dekker hele Norden, og jobber med sammenlignbare og egenproduserte data. Våre kunder består av store private og børsnoterte eiendomsselskaper, institusjoner, eiendomsfond og myndigheter.

Du kan bestille våre rapporter nedenfor eller kontakte oss direkte for å diskutere ulike typer skreddersydde analyser eller samarbeid.

Mikael Söderlundh – Analysesjef og Partner
Mikael.soderlundh@pangeapartners.se

Få våre analyser direkte i innboksen din!

Gjennom å abonnere på våre analyser kan du enkelt og løpende følge utviklingen i det nordiske eiendomsmarkedet. Vi tilbyr to ulike abonnementstjenester som begge er gratis.

Pangea Weekly er vårt populære nyhetsbrev som kommer hver mandag morgen.

Pangea Premium er vår omfattende premiumtjeneste som inneholder både regelmessige rapporter (se liste nedenfor) og spesialanalyser på aktuelle temaer. Alle rapportene sendes direkte til din innboks sammen med et oppsummerende følgebrev.

Pangea Hotel Monthly er vår unike rapport for alle som vil vite mer om det nordiske hotellmarkedet.

Våre løpende rapporter:

Pangea Weekly

Rapporten er en enkel samling av nøkkeltall som er tilpasset den nordiske eiendomssektoren. Weekly distribueres i begynnelsen av hver uke.

Pangea Monthly

Rapporten gir en god oversikt over hva som skjer i det nordiske markedet fra både et eiendoms- og kapitalmarkedsperspektiv. Rapporten distribueres i begynnelsen av hver måned og er inkludert i abonnementet Pangea Premium.

Pangea Hotel Monthly

Rapporten dekker hele det nordiske hotellmarkedet med informasjon om tilbud, etterspørsel, belegg, utviklingsprosjekter, aktører, transaksjoner, m.m. Distribueres mot slutten av hver måned.

Pangea Listed Overview

Rapporten inneholder nøkkeltall for alle noterte eiendomsselskaper i Norden, både hovedlisten og First North. Informasjonen kan lastes ned i excel og inneholder aksjedata, selskapsinformasjon, eierstruktur, prisingsmultipler m.m. Rapporten distribueres to ganger i året (vår og høst) og er inkludert i Pangea Premium.

Pangea Real Estate Index (PREX)

PREX er den mest sofistikerte aksjeindexen for nordiske eiendomsaksjer og måler både geografisk og sektorvis avkastning. . Den distribueres to ganger i året (vår og høst) og er inkludert i abonnementet Pangea Premium. For mer informasjon om PREX klikk her og for fullstendige indeksregler klikk her (åpnes som pdf).

Pangea Property Outlook

En framoverskuende rapport som tar for seg drivkreftene for ulike markeder, investorer og segmenter i Norden. Distribueres to ganger per år (vår og høst) og er inkludert i Pangea Premium.

Pangea Institutional Outlook

Rapporten baserer seg på en undersøkelse av de 150 største nordiske institusjonene. Av rapportene fremgår blant annet institusjonenes syn på markedet, på eiendom som aktivaklasse og deres investeringsstrategier fremover. Rapporten distribueres annethvert år og er inkludert i Pangea Premium.

Pangea Sector Reports

Rapportene inneholder detaljert informasjon om ulike segmenter: kontor, handel, logistikk, hotell og offentlig sektor. Rapporten inneholder blant annet informasjon om delmarkeder, leienivåer, ledighetsnivåer, nybyggingsprosjekter og eierstruktur. Kontakt oss for prisinformasjon.