4 januar, 2016

Sterkt år for nordiske eiendomsaksjer i 2015

Sterkt år for nordiske eiendomsaksjer i 2015
2015 ble et sterkt å for nordiske eiendomsaksjer, med solid kursoppgang og flere børsnoteringer. Utviklingen drives av lave renter kombinert med stor interesse for eiendom som investering.

Den brede nordiske eiendomsindeksen PREX Nordic steg 18 prosent i 2015. Det kan sammenlignes med en oppgang på 11 prosent for europeiske eiendomsaksjer (GPR 250 Property Shares Index Europe) og 0 prosent for globale eiendomsaksjer (GPRS 250 Property Shares Index Global). PREX Nordic har steget betydelig fire år på rad.
Nordiske eiendomsaksjer slo også det brede nordiske aksjemarkedet (VINX 30 Nordic equity index), som steg 12 prosent i 2015.

PREX er en gruppe nordiske eiendomsindekser som måler utviklingen fordelt på land og sektorer. Indeksfamilien publiseres av Pangea Property Partners, en uavhengig tilbyder av rådgivnings- og finansieringstjenester fokusert på eiendomssektoren i Norden. Firmaet har kontorer i Stockholm, Oslo og London.

– 2015 ble enda et godt år for nordiske eiendomsaksjer. Siden begynnelsen av 2000 har eiendomssektoren økt med nesten 12 prosent per år, noe som gjør eiendom til den sektoren med best langsiktig utvikling på det nordiske aksjemarkedet, sier Mikael Söderlundh, analysesjef og partner i Pangea Property Partners.
Eiendomsaksjene utviklet seg spesielt godt i Sverige, som også er det største markedet i Norden og står for 78 prosent av markedsverdien av eiendomsaksjer i regionen. PREX Sweden er opp 23 prosent i 2015, sammenlignet med en nedgang på 1 prosent for det generelle svenske aksjemarkedet (OMXS30-indeksen).

PREX Denmark viste også sterk utvikling for året, med en økning på 41 prosent, mens PREX Norway og PREX Finland endte med mindre økninger.

Sektormessig har eiendomsaksjer med diversifisert eiendomsporteføljer (PREX Mixed) gjort det best i 2015, med en økning på 31 prosent. Eiendomsaksjer med fokus på handelseiendom (PREX Retail) har gjort det svakest, med en oppgang på 5 prosent.
Som et resultat av økende aksjekurser handles nordiske eiendomsaksjer nå godt over bokførte verdi, noe som skaper gunstig klima for eiendomsrelaterte børsnoteringer.
I 2015, er to nye, fokuserte eiendomsselskaper (Pandox med fokus på hotell og D Carnegie & Co med fokus på boliger) og en utbygger (Oscar Properties) notert på Nasdaq OMX Nordic. Pandox var den største børsnoteringen i Norden uansett sektor.
Flere selskaper har også gjort større emisjoner i løpet av året. Til sammen omfatter hovedmarkedet nå 31 eiendomsaksjer med en samlet markedsverdi på 39 milliarder euro, som er 10 milliarder euro høyere enn ved

årsskiftet 2014. I tillegg er et dusin nye eiendomsaksjer notert på den alternative listen Nasdaq OMX First North.
– Rushet etter nordiske eiendomsaksjer viser at mange tror på nordisk eiendom som investering fremover. Det nordiske transaksjonsmarkedet nådde rekordvolumer på 40 milliarder euro i 2015, drevet av økende internasjonal interesse, sier Bård Bjølgerud, administrerende direktør og partner i Pangea Property Partners.

Till nyhetsarkiv