7 februar, 2017

Hotell og hovedstadskontorer blir de nordiske vinnerne i 2017

Det nordiske markedet for næringseiendom kommer fortsatt til å være sterkt i 2017, ifølge den nye rapporten Real Estate Outlook 2017 fra Pangea Property Partners. Vinnerne vil bli de segmentene som har best utsikter til økte leiepriser. Det gjelder særlig kontorer i Stockholm og Oslo, hvor kontormangel vil øke leieprisene betydelig.

– Den sterke etterspørselen etter næringseiendom som vi har sett de siste årene, kombineres nå med flere motiverte selgere, sier Mikael Söderlundh, partner og analysesjef hos Pangea Property Partners.

Selgerne vil eksempelvis være eiendomsfond som nærmer seg slutten på sin investeringshorisont, store selskaper som spisser sine porteføljer, og private investorer som vil dra fordel av et fortsatt rekordlavt yield-nivå. I tillegg er det fortsatt selgerfokus blant utviklere som har ferdigstilt sine prosjekter.

– Flere internasjonale investorer kommer antakelig til å ta gevinst også i 2017, men flere internasjonale fond har også hentet inn ny kapital som skal investeres fremover, fortsetter Söderlundh.

Ifølge rapporten vil høyere renter og utlånsmarginer føre til økte forskjeller mellom avkastningskravene i primær- og sekundærmarkedene i 2017. De høyere avkastningskravene på sekundæreiendom drives av dyrere finansiering, mens avkastningskravet på sentrale kvalitetsobjekter holdes nede av stor kjøpsinteresse og utsikter til leieøkninger. Både i Oslo og Stockholm ventes det kraftige økninger i kontorleiene fremover.

– Det er en unik situasjon. I begge byene reduseres samlet kontorareal, samtidig som etterspørselen øker, sier Jørn Høistad, norsk analysesjef i Pangea Property Partners.
Prognosen for 2017-2018 er at rundt 200 000 m² kontorareal blir konvertert til andre formål i Oslo. Dette kan sammenlignes med en antatt nyproduksjon for kontor som ligger rundt 170 000 m².

– De kontorarealene som saneres, er selvsagt av lavere kvalitet enn nyproduksjonen, så dette er ikke noe én-til-én-forhold, men det er klart at ubalansen mellom tilbud og etterspørsel vil legge press på leiene fremover, fortsetter Høistad.

Hotell blir også en klar vinner i 2017, med sterk vekst i de fleste større byer i Norden.

– Investorene begynner gradvis å åpne øynene for hotelleiendom som en aktivaklasse med lange leieavtaler, lav ledighetsrisiko og stabil kontantstrøm, sier Bård Bjølgerud, adm.dir. og partner i Pangea Property Partners, som nylig var Choice Hotels’ rådgiver i Petter Stordalens mye omtalte hotellkupp på Kastrup Lufthavn.

– Med mulige unntak for enkeltbyer som Bergen, hvor det vil komme fire nye hoteller i løpet av 2017, er utsiktene svært lyse, sier Bjølgerud, som også påpeker at det for første gang på flere år ikke vil komme noen nye kjøpesenterarealer av nevneverdig størrelse i noen av de største norske byene i 2017.

Real Estate Outlook 2017 er en ny rapport om det nordiske markedet for næringseiendom, produsert av Pangea Property Partners. I ukene fremover vil rapporten bli presentert for rundt 80 større eiendomsinvestorer i og utenfor Norden.

Les mer

Till nyhetsarkiv