12 oktober, 2015

Pangea Property Partners åpner kontor i London for å styrke internasjonal satsing

Pangea Property Partners åpner kontor i London for å styrke internasjonal satsing

Pangea Property Partners etablerer et kontor i London på grunn av økt interesse for det nordiske eiendomsmarkedet. Dette kommer i tillegg til kontorer i Stockholm og Oslo.
”Vi etablerer London-kontoret fordi våre kontakter her har uttrykt et klart ønske om å møtes ansikt til ansikt med folk som har inngående kjennskap til markedet og transaksjonserfaringen de er ute etter”, sier Bård Bjølgerud, adm. direktør og partner i Pangea Property Partners, det ledende corporate finance og rådgivningsselskapet med fokus på eiendomssektoren i Norden og Baltikum.

De senere årene har den internasjonal interessen for det nordiske næringseiendomsmarkedet økt betydelig. Transaksjonsvolumet nådde 17 milliarder euro i første halvår 2015, ifølge tall fra Pangea Property Partners. Dette var en økning på 55 prosent fra sam- me periode i fjor. Siden annet halvår normalt er mer aktivt, ventes volumet for hele året å nå 35–40 milliarder euro.

Pangea Property Partners har spilt en nøkkelrolle, for eksempel som rådgiver for Starwood Capital Group og Citycon som kjøpe- re i to av de tre største nordiske transaksjoner det siste året. I 2014 og 2015 har Pangea Property Partners vært rådgiver ved mer enn 70 transaksjoner med en underliggende eiendomsverdi på mer enn 6 milliarder euro.
I 2013 og 2014 stod Norden for nesten 14 prosent av det totale europeiske transaksjonsvolumet. Andelen forventes å øke bety- delig i 2015 og kan nærme seg 20 prosent.
Økningen er i hovedsak drevet av internasjonale investorer. I løpet av de siste 12 månedene har 33 prosent av transaksjonsvo- lumet i regionen involvert grenseoverskridende investeringer, og andelen er økende. Internasjonale investorer er tiltrukket av politisk og økonomisk stabile land, transparente og likvide markeder, et bredt spekter av kvalitetseiendommer, og priser som er konkurransedyktige i forhold til markedene i de største metropolene.

Pangea Property Partners har identifisert mer enn 150 London-baserte institusjonelle investorer med mandater som inkluderer nordisk eiendomsmegling. Disse representerer en forvaltningskapital på mer enn 200 milliarder euro.

”Åpningen av kontoret i London er et strategisk trekk. Vi tror økningen i internasjonale transaksjoner er en varig trend, og det at vi er til stede i London vil ytterligere styrke den tiltroen investorene allerede har vist oss. Våre nøkkelpersoner vil bruke mye tid og krefter på å sørge for at dette initiativet blir en suksess. Selv om hovedmålet er å betjene internasjonale investorer enda bedre, vil vi også bli en enda sterkere samarbeidspartner for nordiske kunder siden vår internasjonale plasseringskapasitet øker,”, sier Bjølgerud.

London-kontoret vil være i drift fra begynnelsen av oktober, og ligger sentralt i Mayfair-distriktet. Jevnlige møter og arrangementer vil bli holdt for å gi nåværende og potensielle kunder verdifull innsikt i eiendomsmarkedene i Norden og Baltikum.

Till nyhetsarkiv