5 desember, 2016

«Slutter du å utvikle byen, mister du investorinteressen»

Vellykket byutvikling krever samspill og sammenfallende verdier og visjoner fra alle involverte parter. (By)utvikling skaper investorinteresse gjennom økt likviditet i eiendomsmarkedet, redusert risiko, økonomisk vekst og prisstigning. Slutter du å utvikle byen, mister du investorinteressen.

Historisk sett har (by)utvikling vist seg å påvirke prising av eiendomsmarkedet gjennom for eksempel økte leieinntekter og lavere yielder, sammenlignet med byer/områder med mindre utvikling.

Presentasjonen tar for seg kritiske elementer for vellykket byutvikling, (by)utviklingens livsløp fra en utviklers/investors perspektiv, samt (by)utviklings påvirkning på eiendomspriser. Tre områder (Bjørvika og Tjuvholmen i Oslo, og Solna/Arenastaden i Stockholm) preget av byutvikling er trukket frem for å bedre belyse byutviklingens effekt på eiendomsmarkedets dynamikk, prising og investorinteresse.

Presentasjon

Till nyhetsarkiv