18 januar, 2016

Pangea Property Partners og Mrec etablerer strategisk samarbeid

Pangea Property Partners, som har kontorer i Stockholm, Oslo og London, og Helsinki-baserte Mrec annonserer i dag at de to selskapene har inngått et nært samarbeid for å dra fordel av økningen i grenseoverskridende eiendomstransaksjoner i Norden.
Samarbeidet er gjensidig fordelaktig siden det styrker Pangea Property Partners i Finland og gir Mrec en større nordisk rekkevidde. Samarbeidet starter umiddelbart og bygger videre på et eksisterende analysesamarbeid.

– Vi har nå tre kontorer i Norden samt vårt nyåpnede kontor i London. Dette gir oss en unik posisjon som det ledende corporate finance- og rådgivingsselskapet med fokus på eiendomssektoren i Norden og Baltikum. Investorene viser enorm interesse for det nordiske eiendomsmarkedet, og grenseoverskridende transaksjoner driver markedet. Dette samarbeidet gjør oss i stand til å betjene våre kunder enda bedre, sier Bård Bjølgerud, adm. direktør og partner i Pangea Property Partners.

De siste årene har den internasjonale interessen for det nordiske markedet for næringseiendom økt betydelig. Transaksjonsvolumet nådde 40,4 milliarder euro i 2015, hvorav utenlandske kjøpere stod for 13,3 milliarder euro (33 prosent av volumet), ifølge tall fra Pangea Property Research. Det er en økning på mer enn 110 prosent sammenlignet med utenlandske kjøperes volum i 2014.

Mrec ble etablert i 2010 og har fem ansatte med bred erfaring fra eiendomsbransjen. Som en følge av salget av morselskapet kjøpte nøkkelpersoner selskapet i 2014 og endret navnet til Mrec. Så langt har Mrec bistått kunder i mer enn 25 transaksjoner med samlet bruttoverdi på mer enn 1 milliard euro. For eksempel var Mrec nylig rådgiver for Hemfosa ved deres første kjøp i Finland samt rådgiver for Ilmarinen ved deres etablering av Antilooppi, med en startportefølje på 400 millioner euro og et målvolum på 1,5 milliarder euro.

– Vi er fornøyd med denne muligheten til å utvide vårt tjenestetilbud samt ytterligere å forbedre vårt kontaktnett. Vi ser frem til et nært samarbeid med Pangea Property Partners, som vi i stor grad deler filosofi med. Med denne ordningen kan vi tilby våre kunder komplett nordisk tilstedeværelse for grenseoverskridende virksomhet i hele Norden, sier adm. direktør Ville Mannila i Mrec.

Pangea Property Partners har spilt en nøkkelrolle i det stadig mer aktive nordiske eiendomsmarkedet, for eksempel ved å bistå Starwood Capital Group og Citycon som kjøpere i to av de tre største nordiske transaksjoner det siste året. I 2015 bistod Pangea Property Partners ved rundt 50 transaksjoner med en underliggende eiendomsverdi nær 7 milliarder euro.

– Vi er veldig imponert over teamet på Mrec og historikken deres som et selvstendig selskap. Vi føler at de passer utmerket sammen med Pangea Property Partners, og at dette er den perfekte måten for oss å gå inn på det viktige finske markedet, et attraktivt og åpent marked som har vist robust vekst i transaksjonsvolumer, sier Bjølgerud.
I tillegg til økt tilstedeværelse på det finske markedet, har Pangea Property Partners nylig annonsert åpning av et kontor i London, som svar på økt interesse for det nordiske eiendomsmarkedet, noe som kommer i tillegg til kontorer i Stockholm og Oslo.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Bård Bjølgerud, adm. direktør og partner, Pangea Property Partners, +47 484 08 080, bb@pangeapartners.no
Ville Mannila, adm. direktør, Mrec Oy +358 50 305 5982, ville.mannila@mrec.fi

Till nyhetsarkiv