Vår virksomhet bygger på betong, stål og finansiell analyse.

Vi er eksperter på både eiendom og finans. Derfor tilbyr vi både tradisjonelle meglertjenester i eiendomsmarkedet, så vel som rådgivning i forbindelse med større transaksjoner i kapitalmarkedet. Våre kunder er større eiendomsbesittere og investorer: fond, institusjoner, eiendomsselskap, prosjektutviklere, entreprenører og offentlig sektor.

Vi har en analysebasert og løsningsorientert arbeidsmetodikk som er preget av sterk gjennomføringsevne.

Eksempel på corporate finance

Citycons kjøp av Sektor Gruppen

Pangea Property Partners var kjøpsrådgiver for Citycon ved deres oppkjøp av Sektor Gruppen, det nest største kjøpesenterselskapet i Norge. Transaksjonen omfattet 34 kjøpesentre med et samlet areal på 600 000 kvadratmeter. Det var den største nordiske eiendomstransaksjonen i 2015, med en underliggende eiendomsverdi på ca. EUR 1,5 milliarder.

Til utvalgte transaksjoner

Corporate finance

Mergers & Acquisitions (M&A)

Vi tilbyr rådgivning i forbindelse med oppkjøp, fisjoner, fusjoner og andre strategiske selskapstransaksjoner.

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivning i forbindelse med endring av selskapsstruktur og som partner for investorer og investorgrupper som søker eiendomseksponering.

Kapitalinnhenting

Vi hjelper fond og andre strukturer å hente kapital fra private og institusjonelle investorer, både i og utenfor Norden.

Finansiering

Vi tilbyr rådgivning, anskaffelse og strukturering av større finansieringspakker, både separat og i forbindelse med transaksjoner.

Strategisk rådgivning

Innen corporate finance omfatter den strategiske rådgivningen blant annet evaluering av selskapsstrategi, restrukturering av selskaper og fairness opinions. Vi arbeider ofte tett med både ledelse, styre og eiere.

Eksempel på eiendomstransaksjon

Flere salg for DNB Liv

Pangea Property Partners var salgsrådgiver for DNB Liv ved salget av tre profilerte næringsbygg i sentrum av Stockholm og Oslo. Eiendommene som ble solgt var hotell- og kongresseiendommen Stockholm Waterfront (SEK 1,7 milliarder), det kombinerte kontor- og kjøpesenteret Oslo City (NOK 5 milliarder), samt Clarion Royal Christiania Hotel (NOK 1,7 milliarder).

Til utvalgte transaksjoner

Eiendomstransaksjoner

Salgsrådgivning

Noen ganger gir det best resultat for selger å holde en portefølje samlet, andre ganger er den beste strategien å stykke opp porteføljen i mindre enheter. Vi er vant til å håndtere både enkelteiendommer og diversifiserte eiendomsporteføljer over hele Norden.

Kjøpsrådgivning

Vi tilbyr også kjøpsrådgivning i sammenheng med større eiendomstransaksjoner. Vår ekspertise på markedsanalyse, verdivurdering, DD-prosesser og forhandlinger gir investor en trygghet gjennom hele prosessen.

Eiendomsutvikling

Flere av våre medarbeidere har lang erfaring fra eiendomsutvikling. Det gjør at vi kan tilby rådgivning med sikte på å skape verdier i et eksisterende prosjekt eller identifisere nye markedsmuligheter. Vi utfører også salg av byggerettigheter og utviklingsselskaper.

Strategisk rådgivning

Innen eiendomstransaksjoner omfatter den strategiske rådgivningen blant annet evaluering av salgsmuligheter, oppkjøpsstrategier og administrative spørsmål. Dette kan gjelde enkelteiendommer eller hele porteføljer.